Kalendár akcií

datum-icon Dátum miesto-icon Miesto zaciatok-icon Začiatok trvanie-icon Trvanie nazov-icon

Názov seminára

16.02. - 19.02.2017 Bratislava 9:00 - 17:30 4 dni po 8 hodín

4-dňový Diplomovaný NLP seminár

09.03. - 12.03.2017 Praha 9:00 - 17:30 4 dni po 8 hodín

4-dňový Diplomovaný NLP seminár

16.03. - 19.03.2017 Bratislava 9:00 - 17:30 4 dni po 8 hodín

NLP Practitioner – 1.modul

06.04. - 09.04.2017 Brno 9:00 - 17:30 4 dni po 8 hodín

4-dňový Diplomovaný NLP seminár

11.05. -14.05.2017 Praha 9:00 - 17:30 4 dni po 8 hodín

4-dňový Diplomovaný NLP seminár

18.05. - 21.05.2017 Bratislava 9:00 - 17:30 4 dni po 8 hodín

NLP Practitioner – 2.modul

15.06. - 18.06.2017 Praha 9:00 - 17:30 4 dni po 8 hodín

NLP Practitioner – 1.modul